Levensloop

Op deze pagina vind je de levensloop van Rients Ritskes.

Van 2005 - tot heden

Rients Ritskes is oprichter van en geeft als voorzitter en zenmeester leiding aan de Stichting Zen.nl Nederland, een samenwerkingsverband van 42 Zen.nl vestigingen in Nederland.
Midden 2005 verhuisde Rients van Denemarken naar Malden (Gelderland) in verband met de benoeming van zijn echtgenote Merel Ritskes-Hoitinga tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een jaar later opent hij de eerste Zen.nl vestiging in Nijmegen en van daar uit groeit een netwerk van inmiddels 42 Zen.nl vestigingen. Vanaf 2008 richt Rients zich vooral op de inhoud en vorm van de de zenlerarenopleiding. Een feestelijke gebeurtenis is dat in juli 2013 Zen.nl officieel wordt opgenomen in het CRKBO register (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Dit is vooral van belang voor de zencoach- en zenlerarenopleiding. Gemiddeld staan meer dan 125 studenten ingeschreven voor deze opleidingen. In dit zelfde jaar verbreekt Rients, na 27 jaar regelmatig Tenryu-ji in Kyoto bezocht te hebben, zijn relatie met zijn Japanse leraren om als zelfstandige en moderne Nederlandse Rinzai Zenschool verder te gaan. In 2010 publiceerde hij het basisboek voor de introductie cursussen in Zen.nl, te weten: Leer denken wat je wilt denken. En in 2012 het basisboek voor gevorderde studenten en zenleraren in opleiding: Leer voelen wat je wilt voelen. Een van de andere hoogte punten in deze periode is dat hij in 2009 Raymond van Barneveld naar de wereldtitel dart coacht. In 2015 bereikt het door hem opgerichte online magazine ZenActueel de 15.000 abonnee's. In 2016 schrijft hij het voorwoord bij de eerste direkt uit het Sanskriet vertaalde Diamantsutra. Deze vertaling door Prof. dr. Rob Janssen wordt uitgegeven door Asoka. 

 

Rients Ritskes Zen.nl meditatie cursus Rients Ritskes Zen.nl meditatie cursus Rients Ritskes Zen.nl meditatie cursus

1995 - 2005

Rients Ritskes Zen.nl meditatie cursus

In deze periode woont en werkt Ritskes in Denemarken, waarheen het echtpaar Ritskes is verhuisd in verband met een aanstelling van Rients echtgenote Merel aan de Universiteit van Zuid Denemarken. Het eerste jaar in Denemarken wordt besteed aan het schrijven van een nieuw boek, namelijk Zen en Keuzes maken en daarnaast experimenteert Ritskes in keramiek met de door hem tot in detail uitgewerkte nen-theorie. Deze theorie is beschreven in hoofdstuk 6 van Leer denken wat je wilt denken en gaat over de idee dat door dingen met zuivere aandacht te doen, deze meer effect en bevrediging genereren, ongeacht de inhoud ervan. In Japan is het Raku keramiek daarvan het uitgelezen voorbeeld, maar ook Nederland kent een schitterend voorbeeld van het positieve effect van veel en zuivere aandacht. Dat is in de vorm van het werk van Dick Bruna.

Rients Ritskes Zen.nl meditatie cursus

Het is dan ook niet toevallig dat Dick Bruna zo populair is in Japan. Ze herkennen daar de grote aandacht in de bijzondere 'eenvoud' van het werk van Bruna. Dick Bruna en Ritskes raakten in 1992 bevriend. Bruna maakte voor hem het inmiddels beroemde Zen.nl logo en Ritskes leerde Bruna het mediteren. Later maakte Dick Bruna ook nog het logo voor World Peace is possible. Een project waar beide vrienden helemaal achter staan. Na het eerste jaar in Denemarken met schrijven en keramiek bezig te zijn geweest wordt in de jaren daarna het geven van zenmanagement trainingen voor kleine en grote bedrijven zoals IBM, KPMG, Danfoss en Nokia zijn belangrijkste activiteit. Daarnaast coacht hij veel managers en de eerste zenleraren beginnen bij hem aan hun opleiding. Ritskes is in verband met deze activiteiten zeer regelmatig in Nederland en richt in 1997 het Zen Management Netwerk op. Dit is een netwerk van managers uit verschillende sectoren van de maatschappij die vier maal per jaar bij elkaar komen om samen te mediteren en naar aanleiding van een inleiding van gedachten te wisselen over de relatie zen en management. Regelmatig treden bekende sprekers op voor het netwerk, zoals oud premier Dries van Agt en wijlen Patricia De Martelaere. In deze Deense periode verschijnen ook twee boeken in het Deens van Ritskes (zie onder boeken).

1987 - 1995

Na terugkomst uit Japan in de zomer van 1987 treft Ritskes voorbereidingen voor de start van Zentrum (de voorloper van Zen.nl) en in datzelfde jaar geeft hij zijn eerste zencursussen in Utrecht. Zentrum opent de deuren februari 1988. In de jaren 87 t/m 90 combineert Ritskes het runnen van Zentrum met zijn werk als studieadviseur aan de Universiteit van Utrecht, om zich vanaf 1990 fulltime bezig te houden met het geven van zentraining voor particulieren en bedrijven. In 1990 publiceert hij ook zijn eerste boek Zen en de kunst van het studeren. De eerste oplage van het boek was dankzij een mooie recensie in het NRC-handelsblad binnen enkele dagen uitverkocht. In deze jaren bezoekt Ritskes voor training regelmatig zijn leraar Hirata Roshi in Kyoto. In 1992 verschijnt het tweede boek Meer zen in management. Dit boek wekt bij bedrijven en overheidsorganisaties de interesse voor zenmanagement trainingen. Ritskes wordt ingehuurd door gemeentes en provincies en bedrijven als IBM, KPMG en Rabobank. Van het laatste bedrijf traint hij persoonlijk ook de toenmalige directeur, Herman Wijffels.

Rients Ritskes Zen.nl meditatie cursus Rients Ritskes Zen.nl meditatie cursus Rients Ritskes Zen.nl meditatie cursus

1986 - 1987

Van september 86 tot en met juni 87 verblijft Ritskes in Japan. Hij wordt er leerling van Hirata Roshi, abt van Tenryu-ji, Kyoto en is er enkele maanden zenmonnik. Van Hirata Roshi krijgt hij RanZen als tempelnaam en toestemming les te gaan geven. Verder volgt hij er theeceremonielessen, leert kalligraferen en maakt kennis met Raku-keramiek-traditie.

1980 - 1986

Na het behalen van zijn diploma aan de Hanze Hoge School te Groningen, verhuist Ritskes op zijn 21e naar Utrecht om daar naast zijn werk als studieadviseur aan de medische faculteit filosofie te gaan studeren. De filosofie studie houdt hij al snel voor gezien om zich volledig op zijn werk en zenstudie te concentreren. Hij volgt in deze jaren retraites bij Judith Bossert, Hogen Roshi, Mimi Marechal, Enomya Lassale, Prabasha Roshi, Gempo Roshi, Jiyu-Kennett Roshi, Okumura, William Johnson, en Susuki Roshi van Ryotakuji.

1957 - 1980

Rients Ritskes Zen.nl meditatie cursus

Aan het einde van zijn middelbare school maakt Rients kennis met Transcendente Meditatie. Ter voorbereiding op het eindexamen wil hij zich beter leren concentreren en de meditatie helpt hem daar aanzienlijk bij. Het positieve effect dat meditatie op hem heeft maakt diepe indruk en hij besluit zich daarom verder te verdiepen in de achtergronden en praktische toepassing van meditatie. Al snel daarna maakt hij kennis met zen en deze meditatietechniek en -filosofie sluit naadloos aan op zijn behoefte aan spirituele verdieping. De in zijn gereformeerde jeugd opgedane belangstelling voor het religieuze krijgt zo vorm.

Illustratie Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1992